Thiết bị kiểm tra dòng điện Ampstik 8-020XT Plus

Mã sản phẩm: Ampstik 8-020XT

Thông tin sơ lược:

Thiết bị kiểm tra dòng điện từ 0-2000A cho diện áp từ 0-500KV sản xuất tại USA hãng sản xuất Sensorlink

 

Thông tin sơ lược: Thiết bị kiểm tra dòng điện từ 0-5000A cho diện áp từ 0-500KV sản xuất tại USA hãng sản xuất Sensorlink