Thiết bị kiểm tra dòng điện Amp LiteWires 8-016

Mã sản phẩm: Amp LiteWires 8

Thông tin sơ lược:

Thiết bị kiểm tra dòng điện từ 0-2000A cho diện áp từ 0-500KV sử dụng cáp quang nối hai thiết bị để đo dòng điện
Sản xuất tại USA hãng sản xuất Sensorlink

 

Thông tin sơ lược: Thiết bị kiểm tra dòng điện từ 0-2000A cho diện áp từ 0-500KV sử dụng cáp quang nối hai thiết bị để đo dòng điện
Sản xuất tại USA hãng sản xuất Sensorlink