MCCB TMAX 320A/50KA LOẠI T4S ABB-CÓ CHỈNH DÒNG

Mã sản phẩm: T4S

Thông tin sơ lược:

-Attomat dạng khối cố định dòng điện 320A loại T4S hãng ABB sản xuất tại Italia
-Khả năng ngắn mạch 50kA
-Bảo vệ theo nguyên lý với -Chíp nhiệt từ 0,7-1 In
-Chíp từ 0,4-1 In
-Được nhiệt đới hóa rễ dàng lắp đặt
-Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

 

-Attomat dạng khối cố định dòng điện 320A loại T4S hãng ABB sản xuất tại Italia
-Khả năng ngắn mạch 50kA
-Bảo vệ theo nguyên lý với -Chíp nhiệt từ 0,7-1 In
                                                -Chíp  từ 0,4-1 In

-Được nhiệt đới hóa rễ dàng lắp đặt
-Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2