MCCB TMAX 20A-160A/25KA LOẠI XT1C ABB-CÓ CHỈNH DÒNG

Mã sản phẩm: XT1C

Thông tin sơ lược:

-Attomat dạng khối cố định dòng điện 25A đến 160A loại XT1C hãng ABB sản xuất tại Italia
-Khả năng ngắn mạch 25kA
-Bảo vệ theo nguyên lý với -Chíp nhiệt từ 0,7-1 In
-Chíp từ 0,4-1 In
-Được nhiệt đới hóa rễ dàng lắp đặt
-Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

 

-Attomat dạng khối cố định dòng điện 25A đến 160A loại XT1C hãng ABB sản xuất tại Italia
-Khả năng ngắn mạch 25kA
-Bảo vệ theo nguyên lý với -Chíp nhiệt từ 0,7-1 In
                                                -Chíp  từ 0,4-1 In

-Được nhiệt đới hóa rễ dàng lắp đặt
-Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2

 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa