MCCB TMAX 1000A/1250A/1600A/70KA LOẠI T7H ABB-CÓ CHỈNH DÒNG ĐIỆN TỬ

Mã sản phẩm: T7H

Thông tin sơ lược:

-Attomat dạng khối cố định dòng điện 1000A/1250A/1600A loại T7H hãng ABB sản xuất tại Italia
-Khả năng ngắn mạch 70kA
-Bảo vệ theo nguyên lý với -Chíp điện tử 0,4-1 In
-Được nhiệt đới hóa rễ dàng lắp đặt
-Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
*Các bộ ngắt bảo vệ và bảo vệ dòng rò bằng điện tử tuân theo tiêu chuẩn tương thích điện từ IEC 60947-2, Phụ lục B và F.
Hoạt động của các bộ bảo vệ điện tử trên không chịu sự tác động do các nhiễu loạn của các thiết bị điện tử cũng như các nhiễu loạn trong không khí và các hiện tượng phóng điện lân cận.

 

-Attomat dạng khối cố định dòng điện 1000A/1250A/1600A loại T7H hãng ABB sản xuất tại Italia
-Khả năng ngắn mạch 70kA
-Bảo vệ theo nguyên lý với -Chíp điện tử 0,4-1 In
-Được nhiệt đới hóa rễ dàng lắp đặt
-Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60947-2
*Các bộ ngắt bảo vệ và bảo vệ dòng rò bằng điện tử tuân theo tiêu chuẩn tương thích điện từ IEC 60947-2, Phụ lục B và F.
Hoạt động của các bộ bảo vệ điện tử trên không chịu sự tác động do các nhiễu loạn của các thiết bị điện tử cũng như các nhiễu loạn trong không khí và các hiện tượng phóng điện lân cận.