LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 9

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 9: Lõi lọc Nano bạc
Chức năng: Diệt sạch vi khuẩn có hại nhiễm từ môi trường và có cả các tác dụng như lõi CL-T33 (Ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, cân bằng một phần PH, loại bỏ nốt một số ít các chất hữu cơ đi qua được màng R.O và khử mùi hôi).
Công suất: 52.000 lít
Thời gian thay thế: 12 – 18 tháng/ lần

LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 9: Lõi lọc Nano bạc
- Chức năng: Diệt sạch vi khuẩn có hại nhiễm từ môi trường và có cả các tác dụng như lõi CL-T33 (Ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, cân bằng một phần PH, loại bỏ nốt một số ít các chất hữu cơ đi qua được màng R.O và khử mùi hôi).
- Công suất: 52.000 lít
- Thời gian thay thế: 12 – 18 tháng/ lần

 

LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 9: Lõi lọc Nano bạc
- Chức năng: Diệt sạch vi khuẩn có hại nhiễm từ môi trường và có cả các tác dụng như lõi CL-T33 (Ổn định lại vị ngọt mát tự nhiên của nước, cân bằng một phần PH, loại bỏ nốt một số ít các chất hữu cơ đi qua được màng R.O và khử mùi hôi).
- Công suất: 52.000 lít
- Thời gian thay thế: 12 – 18 tháng/ lần