Lõi lọc nước Sunhouse số 8

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

Lõi lọc nước Sunhouse số 8
- Cấu tạo: Maifan
- Thời gian thay: 12 tháng
- Chức năng: Bổ xung thêm các khoáng chất cần thiết cho cơ thể
- Công suất: 36.000 lít

Lõi lọc nước Sunhouse số 8

Cấu tạo: Maifan

- Thời gian thay: 12 tháng

- Chức năng: Bổ xung thêm các khoáng chất cần thiết cho cơ thể

- Công suất: 36.000 lít

 

Lõi lọc nước Sunhouse số 8

Cấu tạo: Maifan

- Thời gian thay: 12 tháng

- Chức năng: Bổ xung thêm các khoáng chất cần thiết cho cơ thể

- Công suất: 36.000 lít