Lõi lọc nước Sunhouse số 7

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

Lõi lọc nước Sunhouse số 7
- Cấu tạo: Alkaline
- Thời gian thay: 24 tháng
- Chức năng: Tạo ra nước kiềm tính, trung hòa axit dư thừa và cân bằng độ pH
- Công suất: 72.000 l

Lõi lọc nước Sunhouse số 7

Cấu tạo: Alkaline

- Thời gian thay: 24 tháng

- Chức năng: Tạo ra nước kiềm tính, trung hòa axit dư thừa và cân bằng độ pH

- Công suất: 72.000 lít

 

Lõi lọc nước Sunhouse số 7

Cấu tạo: Alkaline

- Thời gian thay: 24 tháng

- Chức năng: Tạo ra nước kiềm tính, trung hòa axit dư thừa và cân bằng độ pH

- Công suất: 72.000 lít