Lõi lọc nước Sunhouse số 5

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

Lõi lọc nước Sunhouse số 5
- Cấu tạo: Nano Silver
- Thời gian thay: 18 tháng
- Chức năng: Loại bỏ mùi Clo, hỗn hợp chất độc và vi khuẩn có trong nước
- Công suất: 72.000 lít

Lõi lọc nước Sunhouse số 5

Cấu tạo: Nano Silver

- Thời gian thay: 18 tháng

- Chức năng: Loại bỏ mùi Clo, hỗn hợp chất độc và vi khuẩn có trong nước

- Công suất: 72.000 lít

 

Lõi lọc nước Sunhouse số 5

Cấu tạo: Nano Silver

- Thời gian thay: 18 tháng

- Chức năng: Loại bỏ mùi Clo, hỗn hợp chất độc và vi khuẩn có trong nước

- Công suất: 72.000 lít