Lõi lọc nước Sunhouse số 4

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

Lõi lọc nước Sunhouse số 4
- Cấu tạo: Màng R.O Filmtec tạo khe hở 0.0001µm
- Thời gian thay: 24-36 tháng
- Chức năng: Loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ... làm cho nước trở nên tinh khiết tuyệt đối và có vị ngon hơn. Đây là màng lọc quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống, được sản xuất tại Mỹ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thế giới
- Công suất: 90.000

Lõi lọc nước Sunhouse số 4

Cấu tạo: Màng R.O Filmtec tạo khe hở 0.0001µm

- Thời gian thay: 24-36 tháng

- Chức năng: Loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ... làm cho nước trở nên tinh khiết tuyệt đối và có vị ngon hơn. Đây là màng lọc quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống, được sản xuất tại Mỹ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thế giới

- Công suất: 90.000 lít

 

Lõi lọc nước Sunhouse số 4

Cấu tạo: Màng R.O Filmtec tạo khe hở 0.0001µm

- Thời gian thay: 24-36 tháng

- Chức năng: Loại bỏ chất rắn, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ... làm cho nước trở nên tinh khiết tuyệt đối và có vị ngon hơn. Đây là màng lọc quan trọng nhất của toàn bộ hệ thống, được sản xuất tại Mỹ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn thế giới

- Công suất: 90.000 lít