Lõi lọc nước Sunhouse số 3

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

Lõi lọc nước Sunhouse số 3
- Cấu tạo: Sợi PP tạo khe hở 1µm
- Thời gian thay: 9-12 tháng
- Chức năng: Lọc cặn, bùn đất, rỉ sét có kích thước ≥ 1µm
- Công suất: 36.000 lít

Lõi lọc nước Sunhouse số 3

Cấu tạo: Sợi PP tạo khe hở 1µm

- Thời gian thay: 9-12 tháng

- Chức năng: Lọc cặn, bùn đất, rỉ sét có kích thước ≥ 1µm

- Công suất: 36.000 lít

 

Lõi lọc nước Sunhouse số 3

Cấu tạo: Sợi PP tạo khe hở 1µm

- Thời gian thay: 9-12 tháng

- Chức năng: Lọc cặn, bùn đất, rỉ sét có kích thước ≥ 1µm

- Công suất: 36.000 lít