Lõi lọc nước Sunhouse số 2

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

Lõi lọc nước Sunhouse số 2
- Cấu tạo: Than hoạt tính dạng xốp
- Thời gian thay: 6-9 tháng
- Chức năng: Hấp thụ mùi vị, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và clo dư trong nước
- Công suất: 27.000 lít

Lõi lọc nước Sunhouse số 2

Cấu tạo: Than hoạt tính dạng xốp

- Thời gian thay: 6-9 tháng

- Chức năng: Hấp thụ mùi vị, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và clo dư trong nước

- Công suất: 27.000 lít

 

Lõi lọc nước Sunhouse số 2

Cấu tạo: Than hoạt tính dạng xốp

- Thời gian thay: 6-9 tháng

- Chức năng: Hấp thụ mùi vị, chất hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và clo dư trong nước

- Công suất: 27.000 lít