LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 10

Mã sản phẩm:

Thông tin sơ lược:

LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 8: Lõi ORP
Chức năng: Nâng độ PH 8 – 9.5, biến nước thông thường thành nước kiềm tính, điện giải. Hỗ trợ làm giảm quá trình Oxy hoá.
Công suất: 72.000 lít
Thời gian thay thế: 12 – 24 tháng/ lần

LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 8: Lõi ORP
- Chức năng: Nâng độ PH 8 – 9.5, biến nước thông thường thành nước kiềm tính, điện giải. Hỗ trợ làm giảm quá trình Oxy hoá.
- Công suất: 72.000 lít
- Thời gian thay thế: 12 – 24 tháng/ lần

 

LÕI LỌC NƯỚC SUNHOUSE SỐ 8: Lõi ORP
- Chức năng: Nâng độ PH 8 – 9.5, biến nước thông thường thành nước kiềm tính, điện giải. Hỗ trợ làm giảm quá trình Oxy hoá.
- Công suất: 72.000 lít
- Thời gian thay thế: 12 – 24 tháng/ lần