Tin tuyển dụng

Phòng Nhân sự

Phòng Nhân sự

Tra cứu tuyển dụng
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
PHÒNG BAN/ĐƠN VỊ
SỐ LƯỢNG
ĐỊA ĐIỂM
HẠN NỘP HỒ SƠ
Phòng HCNS
1
Hà Nội
14/12/2018
1800 6680
Top