Cáp điện
Nhóm hàng Cáp điện
Bộ lọc
Mức độ đánh giá

Nhóm hàng Cáp điện

(42 sản phẩm)
4,558 lượt xem
Sản phẩm mới
DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.0

DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.0

Mã: SHE-M2-1.0-D
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.5

DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.5

Mã: SHE-M2-1.5-D
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐƠN MỀM SUNHOUSE OVI CABLES VCm- 1x0.75

DÂY ĐƠN MỀM SUNHOUSE OVI CABLES VCm- 1x0.75

Mã: SHE-M1-0.75
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 4x6,0

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 4x6,0

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐƠN MỀM SUNHOUSE OVI CABLES VCm- 1x1.0

DÂY ĐƠN MỀM SUNHOUSE OVI CABLES VCm- 1x1.0

Mã: SHE-M1-1.0
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện

DÂY ĐƠN MỀM SUNHOUSE OVI CABLES VCm- 1x1.0

Mã: SHE-M1-1.0
0 đánh giá
Tất cả sản phẩm
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x4,0

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x4,0

Mã:
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x0,75

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x0.75

Mã:
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.0

DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.0

Mã: SHE-M2-1.0-D
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x0.75

DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x0.75

Mã: SHE-M2-0.75-D
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x1,5

DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x1,5

Mã:
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x1,0

DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x1,0

Mã:
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x0,75

DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x0,75

Mã:
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 6.0

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 6.0

Mã: SH2-CV 6.0
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 99,99% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 4.0

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 4.0

Mã: SH2-CV 4.0
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 99,99% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 2.5

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 2.5

Mã: SH2-CV 2.5
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 99,99% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 1.5

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 1.5

Mã: SH2-CV 1.5
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 99,99% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 1.0

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ SUNHOUSE CABLES SHS2 – CV 1.0

Mã: SH2-CV 1.0
1 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 99,99% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x6,0

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x6,0

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x1,0

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x1,0

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.5

DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x1.5

Mã: SHE-M2-1.5-D
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x2,5

DÂY DÍNH CÁCH SUNHOUSE OVI CABLES VCm-DK-Dính cách 2x2,5

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 4x0,75

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 4x0,75

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x1,5

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 3x1,5

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x2.5

DÂY ĐÔI DẸT SUNHOUSE OVI CABLES VCm-D-Dẹt 2x2.5

Mã: SHE-M2-2.5-D
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 4x1,0

DÂY TRÒN SUNHOUSE OVI CABLES VCm-T- Tròn 4x1,0

Mã:
0 đánh giá
Thông tin sơ lược:
 • 100% lõi đồng nguyên chất – Sáng bóng không đứt gãy
 • Dẫn điện nhanh – Tiết kiệm điện
 • Cách điện an toàn nhựa PVC cao cấp
 • Độ đồng tâm cao, giảm thiểu rủi ro rò rỉ điện
Xem thêm 22 sản phẩm khác
Trợ giúp 24/7

Trợ giúp 24/7

Đội ngũ hỗ trợ SUNHOUSE luôn sẵn sàng
Xem thêm
Điểm bán sản phẩm

Điểm bán sản phẩm

Hệ thống đại lý trải khắp từ Bắc tới Nam và luôn còn hàng cho bạn mua sắm
Xem thêm
Trung tâm bảo hành

Trung tâm bảo hành

Hơn 300 trung tâm Bảo hành trên toàn quốc
Xem thêm
Sản phẩm bạn đã xem (0 sản phẩm)
Tìm sản phẩm so sánh
1800 6680
Top